Meld inn deg og din familie her. 
Medlemskontingent er 250 kr per hovedmedlem, og 50 kr per familiemedlem. 

Bruk knappen "Legg til familiemedlem" for å få registrert ditt familiemedlem. 

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Ønsker medlemskap i:
  • Kun som PDF via e-post
  • Papirutgave per post og PDF via e-post
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.